<nav id="ezejj"><source id="ezejj"></source></nav>
<button id="ezejj"><label id="ezejj"></label></button>
<td id="ezejj"></td>

<dl id="ezejj"></dl><li id="ezejj"></li>
 • <div id="ezejj"></div>
  
  
 • <i id="ezejj"></i>
 • <th id="ezejj"><legend id="ezejj"></legend></th>

 •  院校  专业  考研成绩查询入口

   400-6300-966

  首页 报考指导 名校备考 复习指南 招生简章 招生目录 参考书目 历年真题 分数线 报录比 成功经验
  您现在的位置: 首页 > 报录比 > 正文

  2019年江苏大学考研报录比

  来源:中公考研 | 2019-07-05 11:12:05

   越来越多的本科毕业生选择考研这条路,2019年考研的人数达到历史新高,高达290万人,但是拟录取却并不高,以下是小编为大家整理的"2019年江苏大学考研报录比”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!

  院系所码及名称 专业代码及名称 今年
  报名
  全日制
  录取人数

  其中:
  免试人数

  非全日制录取人数 录取人数
  合计
  分数线
  [100/150(300)]
  001 机械工程学院 080200机械工程 222 64 1   64 279(40/59)
  001 机械工程学院 080300 光学工程 11 8     8 270(39/59)
  001 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 18 14     14 270(39/59)
  001 机械工程学院 085201 机械工程 590 99   19 118 330(50/70)
  001 机械工程学院 085202 光学工程 22 16     16 270(39/59)
  001 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 31 21     21 270(39/59)
  002 农业装备工程学院 071300 生态学 7 9     9 290(41/62)
  002 农业装备工程学院 080200 机械工程 11 5     5 270(39/59)
  002 农业装备工程学院 082800 农业工程 13 10     10 260(35/53)
  002 农业装备工程学院 082801 农业机械化工程 34 21     21 297(35/53)
  002 农业装备工程学院 082804 农业电气化与自动化 6 3     3 289(35/53)
  002 农业装备工程学院 085227 农业工程 33 52     52 260(35/53)
  003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 148 76 1   76 270(39/59)
  003 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 5 1     1 260(35/53)
  003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 96 82     82 270(39/59)
  003 材料科学与工程学院 085205 冶金工程 7 13     13 260(35/53)
  004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 144 41 5   41 298(政治39;英语40;数学61;专业课81)
  004 汽车与交通工程学院 080700 动力工程及工程热物理 37 23 1   23 260(35/53)
  004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 37 19     19 270(39/59)
  004 汽车与交通工程学院 085206 动力工程 98 33     33 260(35/53)
  004 汽车与交通工程学院 085222 交通运输工程 97 23   11 34 270(39/59)
  004 汽车与交通工程学院 085234 车辆工程 373 62   5 67 317(政治39;英语59;数学81;专业课91)
  005 能源与动力工程学院 080100 力学 0 1     1 260(35/53)
  005 能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 121 32 1   32 260(35/53)
  005 能源与动力工程学院 081400 土木工程 1 3     3 270(39/59)
  005 能源与动力工程学院 085206 动力工程 125 43   16 59 260(35/53)
  006  流体机械工程技术研究 080700 动力工程及工程热物理 68 32     32 260(35/53)
  006  流体机械工程技术研究 081500 水利工程 1 8     8 260(35/53)
  006  流体机械工程技术研究 083100 生物医学工程 3 4     4 270(39/59)
  006  流体机械工程技术研究 085206 动力工程 50 44     44 260(35/53)
  007 电气信息工程学院 080800 电气工程 102 28 1   28 295(39/59)
  007 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 4 4     4 270(39/59)
  007 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 65 24 1   24 288(39/59)
  007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 37 13     13 280(35/53)
  007 电气信息工程学院 083100 生物医学工程 3 1     1 270(39/59)
  007 电气信息工程学院 085207 电气工程 317 54   7 61 320(39/59)
  007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 14   15 29 270(39/59)
  007 电气信息工程学院 085210 控制工程 245 43   2 45 330(39/59)
  008 环境与安全工程学院 077600 环境科学与工程 11 10     10 290(41/62)
  008 环境与安全工程学院 083000 环境科学与工程 25 12     12 270(39/59)
  008 环境与安全工程学院 083700 安全科学与工程 10 5     5 270(39/59)
  008 环境与安全工程学院 085224 安全工程 26 6   4 10 260(35/53)
  008 环境与安全工程学院 085229 环境工程 81 48   11 59 270(39/59)
  009 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 216 51 6   51 287(39/59)
  009 食品与生物工程学院 085231 食品工程 114 114     114 270(39/59)
  010 生命科学研究院 071000 生物学 43 41     41 290(41/62)
  011 管理学院 085236 工业工程 73 25     25 270(39/59)
  011 管理学院 085239 项目管理 0         /
  011 管理学院 085240 物流工程 25 16     16 270(39/59)
  011 管理学院 120100 管理科学与工程 168 36 7   36 345(49/74)
  011 管理学院 120200 工商管理 115 19 2   19 345(49/74)
  011 管理学院 120400 公共管理 75 10     10 政府管理与公共政策方向374(49/74) ;社会医学与卫生事业管理方向361(49/74)
  011 管理学院 125100 工商管理 259 0   122 122 170(42/84)
  011 管理学院 125200 公共管理 188 0   58 58 170(42/84)
  012 财经学院 020200 应用经济学 75 14 2   14 345(49/74)
  012 财经学院 025400 国际商务 73 17   9 26 345(49/74)
  012 财经学院 027000 统计学 34 12     12 345(49/74)
  012 财经学院 120201 会计学 188 14 1   14 350(49/74)
  012 财经学院 125300 会计 372 34   38 72 210(55/120)
  013  计算机科学与通信工程 081000 信息与通信工程 17 4     4 270(39/59)
  013  计算机科学与通信工程 081100 控制科学与工程 2 5     5 270(39/59)
  013  计算机科学与通信工程 081200 计算机科学与技术 126 35 7   35 270(39/59)
  013  计算机科学与通信工程 085208 电子与通信工程 9 4     4 270(39/59)
  013  计算机科学与通信工程 085211 计算机技术 462 64   24 88 270(39/数学70;专业课90)
  013  计算机科学与通信工程 085212 软件工程 42 4     4 270(39/59)
  014 理学院 070100 数学 92 40     40 290(41/62)
  014 理学院 070200 物理学 3 5     5 290(41/62)
  014 理学院 071400 统计学 2 3     3 290(41/62)
  014 理学院 077400 电子科学与技术 6 8     8 290(41/62)
  014 理学院 080900 电子科学与技术 0 2     2 270(39/59)
  014 理学院 081100 控制科学与工程 2 4     4 270(39/59)
  015 土木工程与力学学院 080100 力学 14 22     22 260(35/53)
  015 土木工程与力学学院 081400 土木工程 12 8     8 270(39/59)
  015 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程 136 30   10 40 290(39/59)
  016 化学化工学院 070300 化学 109 37 1   37 315(41/62)
  016 化学化工学院 081700 化学工程与技术 40 21     21 280(39/59)
  016 化学化工学院 085216 化学工程 88 77     77 270(39/59)
  017 医学院 077802 免疫学 20 6     6 300(50/43/180)
  017 医学院 077803 病原生物学 13 4     4 290(50/45/180)
  017 医学院 077804 病理学与病理生理学 3 1     1 300(50/50/180)
  017 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 3     3 305(50/43/160)
  017 医学院 100102 免疫学 8 2     2 310(50/50/180)
  017 医学院 100103 病原生物学 8 2     2 310(50/50/180)
  017 医学院 100104 病理学与病理生理学 5 5     5 310(50/50/180)
  017 医学院 100201 内科学 32 9     9 305(50/50/160)
  017 医学院 100202 儿科学 4 1     1 305(50/50/160)
  017 医学院 100204 神经病学 3         305(50/50/160)
  017 医学院 100206 皮肤病与性病学 3 2     2 305(50/50/160)
  017 医学院 100207 影像医学与核医学 24 1     1 310(50/50/180)
  017 医学院 100208 临床检验诊断学 631 60 13   60 345(50/55/180)
  017 医学院 100210 外科学 25 2     2 305(50/50/160)
  017 医学院 100211 妇产科学 7         305(50/50/160)
  017 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 2     2 305(50/50/160)
  017 医学院 100214 肿瘤学 4 2     2 305(50/50/160)
  017 医学院 100217 麻醉学 8 2     2 310(50/50/180)
  017 医学院 105101 内科学 142 43     43 305(50/43/170)
  017 医学院 105102 儿科学 16 5     5 305(50/43/170)
  017 医学院 105104 神经病学 2 3     3 305(50/43/170)
  017 医学院 105105 精神病与精神卫生学 2         305(50/43/170)
  017 医学院 105106 皮肤病与性病学 16 3     3 305(50/43/170)
  017 医学院 105107 影像医学与核医学 55 13 1   13 305(50/50/180)
  017 医学院 105108 临床检验诊断学 19 4 1   4 305(50/50/180)
  017 医学院 105109 外科学 109 34     34 305(50/43/170)
  017 医学院 105110 妇产科学 12 5     5 305(50/43/170)
  017 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 0 2     2 305(50/43/170)
  017 医学院 105113 肿瘤学 21 11     11 305(50/43/170)
  017 医学院 105116 麻醉学 22 5     5 305(50/50/175)
  017 医学院 105117 急诊医学 4 1     1 305(50/43/170)
  017 医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 1         305(50/43/170)
  017 医学院 105400 护理 396 18 2 37 55 315(50/48/180)
  018 药学院 085235 制药工程 35 31   5 36 270(39/59)
  018 药学院 100700 药学 108 24 4   24 305(43/129)
  018 药学院 100800 中药学 21 12     12 305(43/129)
  020 外国语学院 050200 外国语言文学 67 25 1   25 日语语言文学方向380(51/77);其他方向355(51/77)
  021 马克思主义学院 010100 哲学 17 6     6 331(42/63)
  021 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 89 29     29 361(44/66)
  022 法学院 030100 法学 19 6     6 320(44/66)
  022 法学院 035101 法律(非法学) 230 23   41 64 320(44/66)
  022 法学院 035102 法律(法学) 92 16   4 20 320(44/66)
  023 教师教育学院 040100 教育学 124 16     16 342(44/132)
  023 教师教育学院 045101 教育管理 18 0   3 3 325(44/66)
  023 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 97 5   22 27 325(44/66)
  023 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 28         325(44/66)
  023 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 9         325(44/66)
  023 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 124 8   27 35 325(44/66)
  023 教师教育学院 045112 学科教学(体育) 8         325(44/66)
  023 教师教育学院 045114 现代教育技术 8     3 3 325(44/66)
  023 教师教育学院 045115 小学教育 186 15   30 45 325(44/66)
  023 教师教育学院 045118 学前教育 133 4   17 21 325(44/66)
  024 科技信息研究所 120500 图书情报与档案管理 63 10     10 345(49/74)
  024 科技信息研究所 125500 图书情报 133 14   18 32 187(42/84)
  025 艺术学院 085237 工业设计工程 88 16 2 23 39 324(39/59)
  025 艺术学院 130400 美术学 29 8 2   8 340(38/57)
  025 艺术学院 135107 美术 124 10 1 23 33 340(38/57)
  025 艺术学院 135108 艺术设计 146 16 2 22 38 340(38/57)
  026 文学院 045300 汉语国际教育 38 18 1 19 37 325(44/66)
  026 文学院 050100 中国语言文学 8 5     5 355(51/77)

   以上是小编整理的“2019年江苏大学考研报录比”相关内容,希望对各位小伙伴们有所帮助,预祝同学们成功上岸!更多相关资讯同学们可以进群,20考研交流群:499256383,同时也可以关注微博号:中公医学考研小精灵,或是中公医学考研公众号。

   相关推荐:

   考研院校难度排行榜top100

   2020考研之前如果你有这些证书很加分

   考研考本校和外校的区别,你一定要知道!
  免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

  【责任编辑:小怪物】

  相关阅读

    考研 江苏大学 报录比
  热门课程专业课 政治 英语

  猜你需要的课程

  半年集训营
  授课方式 :面授
  简介:半封闭式管理+贴心的教学服务+TOP教学体系

  在线咨询了解详情

  在职考研协议班
  授课方式: 面授
  简介:24小时在线答疑,时间地点自主选!学习管理+生活/心理管理

  在线咨询了解详情

  OL乐学
  授课方式 : 线上面授结合
  简介:专为大三在校生打造:线上网络课程+线下集体面授

  在线咨询了解详情

  西医综合精讲班
  课时 :130
  课程内容:内科学+外科学+病理学+生物化学+生理学+真题详解

  ¥1880.00在线咨询报名入口

  中医综合精讲班
  课时 : 146
  课程内容:基础理论+诊断学+方剂学+中药学+针灸学+内科学+真题

  ¥1880.00在线咨询报名入口

  在职人-协议班
  课时 : 556
  课程内容:政治全程+英语全程+西医综合+真题+复试网课+作文批改

  ¥4040.00在线咨询报名入口

  政治全程加强班
  课时 : 128
  课程内容:五阶段系统提升计划,掌握核心考点,明确命题角度

  ¥980.00在线咨询报名入口

  政治 + 英语(一)全程班
  课时 : 350
  课程内容:带你掌握政治基础知识,快速入门

  ¥1560.00在线咨询报名入口

  政治全程精讲班
  课时 : 128
  课程内容:了解考情,明确复习计划,系统掌握各部分知识点

  ¥1080.00在线咨询报名入口

  英语一全程班
  课时 : 222
  课程内容:五阶段系统提升计划,掌握核心考点,明确命题角度

  ¥980.00在线咨询报名入口

  英语二全程班
  课时 :222
  课程内容:了解考情,明确复习计划,系统掌握各部分知识点

  ¥980.00在线咨询报名入口

  政治 + 英语(二)全程班
  课时 : 350
  课程内容:教你词汇记忆技巧,让你快速入门考研词汇

  ¥1560.00在线咨询报名入口


  热点关注 

  精彩活动 

  考研工具 

  招考信息 

  院校动态| 招简| 目录| 大纲| 分数线| 报录比

  复习备考 

  名校备考 复习指南 参考书目 成功经验 历年真题

  快速查询 

  万赢彩票平台